Informatie

WIE en WANNEER?

Het tijdstip van aanmelden is niet van belang voor de uiteindelijke plaatsverdeling.

Voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel)  

Stap 1: AANMELDEN: maandag 10/01/2022 (vanaf 9 uur) tot en met vrijdag 21/01/2022 (tot 12 uur)

--> Resultaten: vrijdag 28/01/2022

Stap 2: INSCHRIJVEN: maandag 31/01/2022 tot en met vrijdag 18/02/2022

Andere kinderen

Stap 1: AANMELDEN: maandag 07/03/2022 (vanaf 9 uur) tot en met donderdag 31/03/2022 (tot 12 uur)

--> Resultaten: vrijdag 29/04/2022 

Stap 2: INSCHRIJVEN: maandag 02/05/2022 tot en met vrijdag 20/05/2022

 

WAT en HOE?

1. AANMELDINGSPERIODE

Hoe meld je aan?

Aanmelden doe je via het aanmeldingsformulier op deze website. Het formulier is enkel actief tijdens de aanmeldingsperiode.

Omwille van het groot capciteitsprobleem raden we je aan zoveel mogelijk scholen op te geven. (minimum 5) Plaats de scholen in de volgorde van jouw voorkeur. Plaats 1 is de grootste voorkeur. De gekozen voorkeur is erg belangrijk, want bij toewijzing van een school wordt rekening gehouden met deze voorkeur.

Als er meer kinderen aangemeld worden dan er plaatsen zijn in een geboortejaar/leerjaar van een school, speelt ook de wandelafstand van de domicilie tot de school mee. Hou hier ook rekening mee. Een school in de buurt van je woonplaats toevoegen aan je lijst vergroot je kans op een plek in een school in Dilbeek.

Je kan rustig de tijd nemen binnen de aanmeldingsperiode. Het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol bij de toewijzing van een school.

Na jouw aanmelding op de website zal je een e-mail ontvangen met de informatie die jij hebt ingegeven. Kijk deze informatie goed na en meld eventuele fouten op aanmelden@dilbeek.be. Het is jouw verantwoordelijkheid en in het belang van jouw kind dat deze informatie correct is!

Ben je onzeker of je informatie correct is, dan kan je je wenden tot de beheerder via aanmelden@dilbeek.be.

Wat bepaalt of een leerling indicatorleerling is?

Indien het antwoord op 1 of beide van de volgende vragen ‘ja’ is, dan is je kind een indicatorleerling.

  • Ontvangt het gezin een schooltoeslag voor een kind dat reeds naar school gaat? (Voor meer info over de schooltoeslag kijk bij veelgestelde vragen)

  • Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs? 

Voor de instapklas (2020), de eerste kleuterklas (2019) en het eerste leerjaar is het aantal vrije plaatsen verdeeld over indicator- en niet-indicatorleerlingen. Deze leerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die voor hun groep werden voorbehouden. Indien er minder kinderen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaatsen zijn, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

Kijk deze informatie na in de bevestigingsmail die je ontvangt na de aanmelding! Je kan je indicatorstatus laten controleren tijdens de aanmeldingsperiode via aanmelden@dilbeek.be.

Wat is het gevolg van verkeerde informatie bij aanmelding?

Het opgeven van foute informatie zal aanleiding geven tot het verwijderen van je aanmelding uit het systeem.

Wat is het resultaat van de aanmelding?

Voor de start van de inschrijvingsperiode zal je per e-mail een bericht van toewijzing (= ticket tot inschrijving) en/ of een rangschikking op de wachtlijst ontvangen.

Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat.

2. INSCHRIJVINGSPERIODE

Met een “ticket voor inschrijving” kan je tijdens de inschrijvingsperiode inschrijven in de toegewezen school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket. 

Bij de inschrijving wordt alle informatie van de aanmelding nog eens gecontroleerd. Indien er dan fouten opgemerkt worden, zullen die aan de disfunctiecommissie gemeld worden met de mogelijkheid dat je recht op inschrijving vervalt.

Met een bericht van 'rangschikking op de wachtlijst'  hoef je niets te doen. Je plaats op de wachtlijst werd automatisch gereserveerd. 

3. WACHTLIJST

Na de inschrijvingsperiode worden de vrije plaatsen van de scholen geteld. Als er nog vrije plaatsen zijn, zijn de mensen op de wachtlijst aan de beurt. Zij worden dan door de school opgebeld om hun kind in te schrijven. De volgorde van de wachtlijst wordt hierbij altijd gerespecteerd.

Indien je ingeschreven bent in een school van lagere keuze en je wordt gecontacteerd door een school van hogere keuze, dan mag je inschrijven in de school van hogere keuze en vervalt je inschrijving in de school van lagere keuze. Dit is echter niet verplicht!

4. VRIJE INSCHRIJVINGSPERIODE (start op dinsdag 31 mei 2022)

Tijdens deze periode is inschrijven in de school toegelaten zonder ticket en zonder dat je aangemeld hebt. Op dat moment zijn de meeste scholen reeds volzet en beland je op een wachtlijst.

 

 
VORIGE PAGINA                                                                                 VOLGENDE PAGINA